Våre tjenester

Ringebu Revisjon & Rådgivning AS tilbyr bl.a. følgende tjenester
  • Revisjon
  • Attestasjoner/ avtalte kontrollhandlinger
  • Forenklet kontroll av regnskap for de som velger bort revisjon
  • Assistanse ved utarbeidelse av årsregnskap og likningspapirer
  • Nyetablering, herunder utarbeidelse av stiftelsesdokumenter
  • Gjennomgang av bedriftens interne kontrollrutiner
  • Rådgivning vedrørende økonomi og skatt
  • Bistand både ved behandling av og utarbeidelse av anbudsdokumenter
  • Sekretariatstjenester i offentlig sektor
  • Regnskapsføring
Kontaktinformasjon
Ole Steigsgt. 9
Postboks 46
2631 Ringebu

Tlf: 992 41 882
Org. nr: 996 261 972